Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs Instalatori Gaze

Cursuri | Comments Off

Cursul de specializare “Instalatori Gaze” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu legislația incidentă în domeniu și cuprinde:

Legislație primară:
- Legea gazelor nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu modificările şi completările ulterioare

- Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările ulterioare

- Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare

Legislație secundară:
- Regulament pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009

- Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009

- Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei şi al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/2007

- Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002

- Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare

- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările ulterioare

Tipuri de legitimații
•proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I T, respectiv gradul II T.

•proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mică sau egală cu 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II D şi gradul III D.

Documente necesare înscrierii la examen
Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.

Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

•cerere-tip;
•copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport pentru persoanele fizice străine);
•copia actelor de pregătire profesională în domeniu, precum şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României pentru persoanele fizice străine;
•adeverinţă eliberată de angajator sau copie a carnetului de muncă care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat; pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor emise în alte state întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat;
•fotografie format ¾ pe hârtie sau format electronic;
•dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării;
•dovada urmării unui curs de specializare, după caz.
Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze CEREREA DE INSCRIERE online,sau sa o transmită la sediul S.C. ACIBO INVESTMENTS SRL CLUJ-NAPOCA, prin fax: 0364-818356, 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de mail: inscrieri@acibo.ro , iar la începerea cursurilor vor prezenta un dosar cu următoarele documente: adeverinta medicala a cursantului din care să rezulte că este apt pentru a putea profesa ca operator sudor în PE-HD, copii dupa BI(CI) şi copii după actele care atestă studiile.

RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398
Modelul de cerere poate fi descărcat apăsând aici.