Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Bine ați venit pe pagina web a firmei Acibo Learning cu sediul în Cluj-Napoca, societate autorizată ANC și ISCIR să organizeze cursuri de specializare sudori și este autorizată ANRE să organizeze cursuri de specializare pentru autorizarea/prelungirea valabilitatii autorizatiilor ca Instalatori Gaze (PGIU, PGD, PGT, PGNC, EGIU, EGD, EGT și EGNC) Verificator Proiecte - Expert Tehnic
Societatea este avizată să organizeze programe de instruire în vederea atestării / prelungirii valabilitãtii atestatelor ISCIR pentru modulele RTS, RSL-IR, RSL-IP, RVT și a autorizãrii / prelungirii valabilitãtii autorizatiilor operatorilor RSVTI

ACIBO LEARNING desfăşoară activităti de consultanţă şi instruire in vederea atestarii ISCIR,pentru personal tehnic de specialitate (RTS,RSL-IP, RSL-IR, RVT), cursuri de specializare sudori (PE-HD și Oțel), cursuri de specializare Instalatori Gaze în vederea obținerii autorizației ANRE cât și cursuri de specializare Verificator Proiecte - Expert Tehnic.

Dosarul înscrierii la examen, în vederea obţinerii atestatului ca personal tehnic de specialitate ISCIR, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de evaluare;
b) copia diplomei de studii tehnice;
c) curriculum vitae;
d) copia documentului care dovedeşte vechimea în specialitate (adeverință din partea societății sau copie xerox a carnetului de muncă);
e) copia actului de identitate;
f) copia documentului de participare la programul de instruire.

În conformitate cu prevederile art. 20,21 și 22 ale Ordinului 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, modificat prin Ordinul 46/2012, pentru prelungirea valabilităţii atestatului, personalul tehnic de specialitate trebuie să urmeze un program de instruire. Programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului se organizează de persoanele juridice avizate pentru organizarea aceluiaşi tip de program de instruire în vederea atestării.

Solicitantul care doreşte prelungirea valabilităţii atestatului depune la ISCIR cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii acestuia următoarele documente:

a) cererea de prelungire a valabilităţii atestatului;
b) atestatul eliberat de către ISCIR;
c) memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a atestatului din care să rezulte desfăşurarea activităţii pentru care a fost obţinut atestatul;
d) copia actului de identitate;
e) copia documentului de participare la programul de instruire în vederea prelungirii valabilităţii atestatului, obţinut cu cel mult un an înainte de data expirării valabilităţii atestatului.

ISCIR analizează documentaţia depusă şi, în cazul în care aceasta corespunde prevederilor metodologiei, prelungeşte valabilitatea atestatului pe o perioadă de 2 ani.

Solicitantul care nu depune documentele pentru prelungirea valabilităţii atestatului cu respectarea cerinţelor mai sus arătate, depune la ISCIR documentele prevăzute pentru atestare şi susţine un nou examen.

Cursuri

Curs Operator RSVTI S.C. ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA este avizată să organizeze cursuri de instruire în vederea autorizării/prelungirii ...

Mai mult...

Curs Verificator proiecte si Expert tehnic S.C. ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA, organizează cursuri de specializare în vederea atestării ANRE, conform prevederilor ...

Mai mult...

Cursuri Specializare Sudori S.C.ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de specializare sudori în vederea autorizării/reautorizării ISCIR, pentru sudarea ...

Mai mult...

Curs Instalatori Gaze S.C.ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA ste autorizată ANRE să organizeze cursuri de specializare instalatori gaze în conformitate ...

Mai mult...

Curs Instruire Macaragii S.C. ACIBO LEARNING S.R.L este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire pentru stivuitorişti ...

Mai mult...

Curs Instruire Stivuitoriști S.C. ACIBO LEARNING S.R.L este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire pentru stivuitorişti ...

Mai mult...

Curs RVT în vederea obținerii autorizației ISCIR Cursul de Instruire “responsabil cu verificarea tehnică in utilizarea aparatelor de ...

Mai mult...

Curs RSL-IR în vederea obținerii autorizației ISCIR Cursul de Instruire “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL-IR)” organizat ...

Mai mult...

Curs RSL-IP in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR Cursul de Instruire “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune (RSL-IP)” organizat ...

Mai mult...

Curs RTS în vederea obținerii autorizatiei ISCIR Cursul de Instruire “ responsabilului tehnic cu sudura (RTS) ” organizat de societatea ...

Mai mult...

Curs PE-HD în vederea obținerii autorizației ISCIR Cursul de specializare “operatori sudori la ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă ...

Mai mult...