Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs PE-HD în vederea obținerii autorizației ISCIR

Societatea ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de specializare sudori în vederea autorizării/reautorizării ISCIR, pentru sudarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă în conformitate cu PT CR 9/2010, Colecţia ISCIR .

ACIBO LEARNING S.R.L  este autorizată de COMISIA DE AUTORIZARE a furnizorilor de formare profesională din județul Cluj şi ISCIR să desfăşoare cursuri de specializare conform OG 129/2000 republicată.

OPERATORI SUDORI LA ŢEVI ŞI FITINGURI DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE

(PE-HD)

Cursul  de specializare organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR, și parcurg următoarea tematică:

  • Importanţa sudării materialelor plastice – polietilenă (PE-HD) ca mijloc modern de asamblare la lucrările de montaj şi reparaţie conducte pentru transportul fluidelor sub presiune.
  • Clasificarea procedeelor de sudare a materialelor plastice -descriere:

a) sudarea cu element încălzitor drept;

b) sudarea cu element încălzitor profilat;

c) sudarea prin rezistenţă electrică.

  • Proprietăţi generale ale polietilenei (PE-HD);
  • Utilaje folosite la sudarea polietilenei (PE-HD) funcţie de procedeul de sudare şi tipul îmbinării;
  • Tehnologia sudării polietilenei (PE-HD) funcţie de procedeul de sudare şi tipul îmbinării;
  • Defecte ale îmbinărilor sudate, cauzele acestora, metode de prevenire;
  • Controlul calităţii îmbinărilor sudate;
  • Legislaţie, prescripţii şi normative care reglementează montarea şi repararea conductelor din polietilenă (PE-HD) pentru transportul fluidelor sub presiune. Protecţia muncii şi reguli de prevenire a incendiilor;
  • Pregătire practică.

Programele sunt concepute şi organizate să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute pentru  operatori sudori la ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD) într-un timp cât mai scurt.

Cursurile au o durată de 40 ore.

Cursul se organizează în sali de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianţa cât mai profesională.

La finalul cursului, tuturor participanţilor le este asigurat un suport de curs avizat de ISCIR, având specificată bibliografia de referinţă (PT CR.9/2003 SI CR.7/2003) şi vor primi un cerficat de absolvire al cursului de specializare.

Condiţii de participare la cursuri: 

se pot înscrie persoane cu studii minime obligatorii.

– examenul de autorizare/reautorizare ISCIR va avea loc după terminarea cursului, în prezența inspectorului ISCIR IT si a Responsabilului Tehnic cu Sudura din firma respectivă.

La începerea programului, cursanții vor prezenta un dosar cu următoarele documente: FIȘA APTITUDINI cu mențiunea APT SUDOR, copii dupa BI(CI), certificat de naștere şi copii după actele care atestă studiile.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze CEREREA DE ÎNSCRIERE on-line,sau să o transmită, prin fax: la nr. 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de e- mailinscrieri@acibo.ro.  

RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL:0745-356398