Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RSL IR în vederea obținerii autorizației ISCIR

Societatea  ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; şi ordinul 165/2011 al  Inspectorului de Stat Șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care execută activităţi de montare, reparare, întreţinere şi revizie instalaţii de ridicat care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi

RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR LA INSTALAŢII DE RIDICAT

(RSL IR)

Programul  de Instruire “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL-IR)” organizat de societatea noastră este predat de lectori atestați ISCIR cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR,  și conține următoarea tematică:

 • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii;
 • Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
 • Lucrări de montare/reparare/întreţinere şi revizie la:
  • macarale;
  • stivuitoare;
  • nacele şi platforme autoridicătoare;
  • elevatoare pentru vehicule;
  • mecanisme de ridicat;
  • maşini de ridicat cu mai multe elemente purtătoare;
  • echipamente de agrement;
  • ascensoare;
  • trape de scenă, de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu
  • instalaţii de transport pe plan înclinat;
  • instalaţii de transport pe cablu;
  • scări şi trotuare rulante.
 • Etapele lucrărilor de montare/reparare/întreţinere/revizie;
 • Conţinutul documentaţiei tehnice de montare/reparare;
 • Modificări ale instalaţiilor de ridicat care conduc la o nouă certificare;
 • Aplicaţii practice, studii de caz.

Programele sunt astfel concepute şi organizate încat să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute  responsabilului cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL IR), într-un timp cât mai scurt.

Programul se desfășoară  pe parcursul de 2 zile consecutive, pentru cei care doresc obținerea atestatului și 1 zi pentru cei care solicită prelungirea valabiltății lui.

Cursanții sunt pregătiți  în săli de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice, într-o ambianţă cat mai profesională.Toți participanții vor primi, la finalul programului, un suport de curs, avizat de ISCIR, (având specificată bibliografia de referinţă) şi o adeverinţă de participare.

Condiţii de participare: 

 • la curs se pot înscrie absolvenţi de studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDA on-line, sau să transmită, prin fax la nr. telefon: 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mail: inscrieri@acibo.ro
RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398