Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RTS în vederea obținerii autorizatiei ISCIR

Societatea  ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care montează, întreţin şi execută lucrări de reparaţie la instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE RESPONSABIL CU SUDURA (RTS)

Cursul  de Instruire “ responsabilului tehnic cu sudura (RTS) ” organizat de societatea noastră este predat de lectori atestați ISCIR cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR și conține următoarea tematică:

  • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii;
  • Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
  • Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare în cadrul operaţiilor de montare şi reparare a instalaţiilor/echipamentelor;
  • Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate la montarea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor;
  • Examinări nedistructive şi distructive ale îmbinărilor sudate;
  • Întocmirea documentaţiilor tehnice;
  • Aplicaţii practice, studii de caz.

Programele sunt astfel concepute şi organizate să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute responsabilului tehnic cu sudura (RTS) într-un timp cât mai scurt.

Cursurile se desfășoară  pe parcursul de 2 zile consecutive, pentru cei care doresc obținerea atestatului și 1 zi pentru cei care solicită prelungirea valabiltății lui.

Cursanții sunt pregătiți în săli de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice, într-o ambianţă cât mai profesională.

Toți participanții vor primi, la finalul programului, un suport de curs, avizat de ISCIR, (având specificată bibliografia de referinţă) şi o adeverinţă de participare.

Condiţii de participare la curs:

  • se pot înscrie absolvenţii de studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani, sau absolvenţi de studii medii tehnice (specialitatea sudură) cu o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDĂ on-line, sau să transmită, prin fax la nr. telefon: 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mailinscrieri@acibo.ro


RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398