Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RVT în vederea obținerii autorizației ISCIR

Societatea  ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; şi Ordinul 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care execută activităţi de montare, reparare, întreţinere şi revizie instalaţii, aparate de încălzit și arzătoare, care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi

RESPONSABIL CU VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAȚIILOR ÎN UTILIZARE A APARATELOR DE ÎNCĂLZIT ȘI A ARZĂTOARELOR (RVT)

Programul de Instruire “responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit şi a arzătoarelor (RVT)” organizat de societatea noastră este susținut de lectori atestați ISCIR cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR și cuprinde următoarea tematică:

  • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii,
  • Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii, conform prevederilor prescripţiilor

tehnice aplicabile;

  • Tipuri de aparate consumatoare de combustibil;
  • Proceduri de lucru obligatorii;
  • Măsuri pregătitoare pentru punerea în funcţiune;
  • Punerea în funcţiune;
  • Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificărilor tehnice în utilizare;
  • Completarea rapoartelor de verificări şi a livretelor aparatelor;
  • Eficienţă energetică.

Programele sunt astfel concepute şi organizate încat să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute unui  responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit şi a arzătoarelor (RVT), într-un timp cât mai scurt.

Cursurile se desfășoară pe parcursul a 2 zile consecutive, pentru cei care doresc obținerea atestatului și 1 zi pentru cei care solicită prelungirea valabiltății lui.

Cursanții sunt pregătiți în săli de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice, într-o ambianţă cât mai profesională.

Toți participanții vor primi, la finalul programului, un suport de curs, avizat de ISCIR, având specificată bibliografia de referinţă şi o adeverinţă de participare.

Condiţii de participare: la curs se pot înscrie absolvenţi ai studiilor superioare tehnice de
lungă/scurtă durată cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDĂ on-line, sau să transmită, prin fax, la nr. telefon: 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mail: inscrieri@acibo.ro


RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398