Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs Instruire Macaragii

Cursuri | Comments Off on Curs Instruire Macaragii

S.C. ACIBO LEARNING S.R.L este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire pentru stivuitorişti (aviz 8909/8955/24.10.2011) şi macaragii (aviz 8908/8956/24.10.2011) conform PT CR 8/2009 , Prescripţie Tehnică prin care se prevede la art. 55 ca “pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire”.
Legea nr. 64/2008 privind autorizarea/extinderea valabilitatii autorizatiilor personalului de deservire dispune:
“ART. 14
Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice:
……
e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;”
Firmele care detin sau utilizeaza intalatii care intra sub incidenta ISCIR sunt obligate sa foloseasca in exploatare personal autorizat pentru tipurile respective de instalatii.
Stagiul de instruire „Macaragiu” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vasta experienţă în domeniu, in conformitate cu metodologia ISCIR, cuprinde:
1. Legislatie si reglementari tehnice
2. Noi tipuri de instalatii
3. Deservirea eficienta si in conditii de siguranta a macaralelor
4. Avarii si accidente
Stagiul de instruire este asfel conceput şi organizat încat să fie interactiv dar şi să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi a vă forma deprinderile cerute macaragiilor intr-un timp cat mai scurt. Cursurile au o durată de 8 ore.
Cursul se organizează în sali de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianta cat mai profesională.
Condiţii de participare la curs: La programul de instruire pot participa persoane care deţin o autorizaţie ISCIR în termenul de valabilitate.
La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor următoarele:
– documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
– talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din
CR 8/2009.
Notă: Dacă programele de instruire se vor derula anterior intrării în vigoare a Ordinului de modificare a PT CR 8/2009, al cărei proiect este publicat pe site-ul http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2011/octombrie/ordin modificare PT CR 4 CR 8 11.10.2011.pdf care prevede la Art. II/9, ca la finalul stagiilor de instruire, personalul deservent să susţină examen de prelungire a valabilităţii autorizaţiei şi obţinere a unui nou talon, economisiţi suma de 200 lei/cursant/modul, sumă care reprezintă taxa de examinare ISCIR conform PT CR 1/2011. După intrarea în vigoare a Ordinului mai sus menţionat, tarifele de curs se vor majora corespunzător.
Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită la sediul S.C. ACIBO LEARNING SRL CLUJ-NAPOCA, CEREREA DE INSCRIERE (conform modelului), prin fax sau mail sau pot sa se înscrie online apăsând aici. RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398 .
Modelul de cerere poate fi descărcat apăsând aici.