Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Cursuri Specializare Sudori

Cursuri | Comments Off on Cursuri Specializare Sudori

ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de specializare sudori în vederea autorizării/reautorizării ISCIR, în conformitate cu PT CR 9/2010, Colecţia ISCIR,  pentru ocupația:

SUDOR ÎN OȚEL( SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC ȘI SUDOR MANUAL CU FLACĂRĂ DE GAZ)

Societatea noastră este avizată de COMISIA DE AUTORIZARE a furnizorilor de formare profesională din județul Cluj şi ISCIR să desfăşoare cursuri de specializare conform OG 129/2000 republicată. Cursurile de specializare Sudor Manual cu Arc Electric și Sudor Manual cu Flacără de Gaz sunt predate de lectori cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR și cuprind următoarea tematică:

INSTRUIRE TEORETICĂ

 • Clasificarea procedeelor de sudare;
 • Proprietățile generale ale oțelurilor folosite la instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat;
 • Sudabilitatea oțelurilor slab, mediu și înalt aliate. Compoziția chimică și influența componenților chimici asupra sudabilității oțelurilor;
 • Tehnologia sudării;
 • Consumabile pentru sudare;
 • Echipamente pentru sudare. Noțiuni de întreținere a echipamentelor;
 • Deformații și tensiuni apărute în timpul procesului de sudare. Metode de combatere a acestora;
 • Tratamente termice ale îmbinărilor sudate;
 • Defectele îmbinărilor sudate, cauze, metode de prevenire și remediere;
 • Controlul calității îmbinărilor sudate;
 • Legislație, prescripții tehnice, normative care reglementează procedura de lucru.

INSTRUIREA PRACTICĂ

 • Pregătirea echipamentelor/aparatelor de sudare;
 • Reglarea regimului de sudare;
 • Tehnici și tehnologii de sudare;
 • Controlul îmbinărilor sudate;
 • Defecte de sudare;
 • Metode de prevenire și eliminare a deformațiilor.

Programele sunt astfel concepute şi organizate încat să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute într-un timp cât mai scurt.

Durata unui program de instruire este de 112 ore.

Cursurile se desfășoară în săli de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianţă cât mai profesională. La finalul cursului, toți participanţii vor primi un suport de curs avizat de ISCIR, având specificată bibliografia de referinţă (PT CR.9/2003 SI CR.7/2003) şi un certificat de absolvire al cursului de specialzare.

Condiţii de participare la cursuri: 

– se pot înscrie persoane cu studii minime obligatorii.

– examenul de autorizare/reautorizare ISCIR va avea loc după terminarea cursului, în prezența inspectorului ISCIR IT și a Responsabilului Tehnic cu Sudura din firma respectivă.

La începerea programului, cursanții vor prezenta un dosar cu următoarele documente: FIȘA APTITUDINI cu mențiunea APT SUDOR, copii după BI(CI), certificat de naștere şi copii după actele care atestă studiile.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze CEREREA DE ÎNSCRIERE on-line, sau să o transmită, prin fax: la nr. 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de 

e-mailinscrieri@acibo.ro.  

RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398.