Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs Operator RSVTI

S.C. ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA este avizată să organizeze cursuri de instruire în vederea autorizării/prelungirii valabilității autorizației ISCIR a operatorilor RSVTI (modulele A și B).

Prezentul program de instruire  are ca scop formarea profesională şi autorizarea operatorilor RSVTI, persoane fizice şi juridice, în conformitate cu cerinţele specifice ale prescripţiilor tehnice ISCIR privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor/echipamentelor, în domeniul instalaţiilor sub presiune, al instalaţiilor de ridicat şi al aparatelor consumatoare de combustibil pentru ca formarea profesională a operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu lectori avizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziţia participanţilor informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii.

Programa analitică de instruire a operatorului RSVTI cuprinde:

Legislaţia din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: 

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice

Hotărârea Guvernului nr. 775/2011 privinid stabilirea masurilor pentru supravegherea pietei aparatelor consumatoare de combustibili gazosi si stabilirea conditiilor de introducere pe piata a acestora

Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanta de Urgenta nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile

Hotararea Guvernului nr.1029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, cu modificările completările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 68/2010

Ordinul nr. 130/2011 al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificarile si completarile ulterioare

Prescripţii tehnice

Responsabilităţile operatorului RSVTI

Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană fizică

Responsabilităţile operatorului RSVTI – persoană juridică

Responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor  instalaţiilor/echipamentelor

Cercetarea avariilor şi accidentelor

Autorizarea funcţionării instalaţiilor:

Autorizarea funcţionării instalaţiilor sub presiune

Autorizarea funcţionării instalaţiilor de ridicat

Verificarea instalaţiilor în timpul exploatării, periodic, la scadenţă sau după reparare la instalaţii sub presiune: 

– Cazane de abur şi apă fierbinte

– Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune

– Aparate consumatoare de combustibil

– Recipiente sub presiune

– Conducte de abur şi apă fierbinte

– Conducte pentru fluide sub presiune

Instalaţii de ridicat:

– Macarale

– Mecanisme de ridicat

– Stivuitoare

– Nacele şi platforme autoridicătoare

– Elevatoare pentru vehicule

– Trape de scenă şi trape de decoruri

– Echipamente de agrement

Autorizarea/Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor  personalului de deservire 

– Fochişti

– Laboranţi operatori pentru tratarea apei

– Automatişti pentru supraveghere şi întreţinere

– Operatori la instalaţiile de alimentare cu GPL auto

– Macaragii

– Stivuitorişti

– Liftieri

– Mecanici trolişti

Instruirea personalului auxiliar de deservire în vederea acceptării lui de către deţinător/utilizator:

– Legători de sarcină

– Manevranţi