Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs de specializare PE-HD in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR

S.C.ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA organizează cursuri de specializare sudori în vederea autorizării/reautorizării ISCIR, pentru sudarea conductelor şi fitingurilor din polietilenă în conformitate cu PT CR 9/2010, Colecţia ISCIR .

S.C. ACIBO LEARNING S.R.L  este autorizata de CNFPA şi ISCIR să desfăşoare cursuri de specializare conform OG 129/2000 republicată.

Cursul  de specializare “operatori sudori la ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vasta experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR,  cuprinde:

  • Importanţa sudării materialelor plastice – polietilenă (PE-HD) ca mijloc modern de asamblare la lucrările de montaj şi reparaţie conducte pentru transportul fluidelor sub presiune.
  • Clasificarea procedeelor de sudare a materialelor plastice-descriere: a) sudarea cu element încălzitor drept; b) sudarea cu element încălzitor profilat; c) sudarea prin rezistenţă electrică.
  • Proprietăţi generale ale polietilenei (PE-HD).
  • Utilaje folosite la sudarea polietilenei (PE-HD) funcţie de procedeul de sudare şi tipul îmbinării.
  • Tehnologia sudării polietilenei (PE-HD) funcţie de procedeul de sudare şi tipul îmbinării
  • Defecte ale îmbinărilor sudate, cauzele acestora, metode de prevenire
  • Controlul calităţii îmbinărilor sudate
  • Legislaţie, prescripţii şi normative care reglementează montarea şi repararea conductelor din polietilenă (PE-HD) pentru transportul fluidelor sub presiune. Protecţia muncii şi reguli de prevenire a incendiilor
  • Pregătire practică

Cursul este asfel conceput şi organizat încat să fie interactiv dar şi să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi a vă forma deprinderile cerute operatori sudori la ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD) intr-un timp cat mai scurt. Cursurile au o durată de 40 ore.

Cursul se organizează în sali de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianţa cat mai profesională.

La finele cursului, tuturor participanţilor le este asigurat un suport de curs în format electronic şi vor primi o adeverinţa de participare.

 

Condiţii de participare la curs: la curs sunt inscrise persoane cu studii minime obligatorii.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze CEREREA DE INSCRIERE online,sau sa o  transmită la sediul S.C. ACIBO LEARNING SRL CLUJ-NAPOCA, prin fax: 0364-818356, 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de mail: inscrieri@acibo.ro , iar la începerea cursurilor vor prezenta un dosar cu următoarele documente: adeverinta medicala a cursantului din care să rezulte că este apt pentru a putea profesa ca operator sudor în PE-HD, copii dupa BI(CI) şi copii după actele care atestă studiile.

RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398

Descarca CERERE DE INSCRIERE Sudori.