Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RSL-IP in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR

S.C. ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, Ordin prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; şi ordinele  inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care executa  activităţi de montare, reparare, întreţinere şi revizie instalaţii de ridicat care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL-IR).

Cursul  de Instruire “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune (RSL-IP)” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vasta experienţă în domeniu, in conformitate cu metodologia ISCIR,  cuprinde:

  • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii.
  • Atribuţii şi responabilităţi specifice activităţîi conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile
  • Lucrări de instalare/montare /reparare la:

–      cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune;

–      cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;

–      aparate consumatoare de combustibili gazoşi şi lichizi;

–      arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi

–      conducte de abur şi conducte de apă fierbinte;

–      conducte metalice pentru fluide;

–      recipiente metalice stabile sub presiune;

–      instalaţii de distribuţie a GPL;

–      recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice;

–      dispozitive de siguranţă;

–      instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare pentru cazane;

–      instalaţii de automatizare pentru centrale termice.

  • Activităţi de întreţinere prin spălare chimică la cazane de abur, cazane de apă fierbinte şi cazane de apă caldă şi regimul chimic al cazanelor de abur şi cazane de apă fierbinte.
  • Activităţi de supraveghere tehnică la umplere a buteliilor transportabili şi verificarea tehnică periodică.
  • Etapele lucrărilor de montare/ reparare/verficare şi reglare.
  • Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/montare /reparare
  • Modificări ale instalaţiilor sub presiune care conduc la o nouă certificare
  • Aplicaţii practice, studii de caz.

Cursul este asfel conceput şi organizat încat să fie interactiv dar şi să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi a vă forma deprinderile cerute responsabilului cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune (RSL-IP) intr-un timp cat mai scurt. Cursurile au o durată de 16 ore.

Cursul se organizează în sali de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianta cat mai profesională.

La finele cursului, tuturor participanţilor le este asigurat un suport de curs în format electronic şi vor primi o adeverinţa de participare.

 

Condiţii de participare la curs: la curs se pot înscrie absolvenţi ai studiilor superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDA online, sau sa o  transmită la sediul S.C. ACIBO LEARNING SRL CLUJ-NAPOCA, prin fax: 0364-818356, 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mail: inscrieri@acibo.ro
RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398

Descarca FORMULAR DE COMANDA PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE