Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RSL IP in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR

Societatea  ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; şi Ordinul 165/2011 al  Inspectorului de Stat Șef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care execută lucrări de instalare/montare/reparare instalații sub presiune care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi

RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR LA INSTALAȚII SUB PRESIUNE

(RSL IP)

Programul  de Instruire “responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune (RSL IP)” organizat de societatea noastră este predat de lectori atestați ISCIR cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu metodologia ISCIR și conține următoarea tematică:

 • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii;
 • Atribuţii şi responabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
 • Lucrări de instalare/montare /reparare la:
  • cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune;
  • cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;
  • aparate consumatoare de combustibili gazoşi şi lichizi;
  • arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi;
  • conducte de abur şi conducte de apă fierbinte;
  • conducte metalice pentru fluide;
  • recipiente metalice stabile sub presiune;
  • instalaţii de distribuţie a GPL;
  • recipiente cisterne, containere şi butoaie metalice;
  • dispozitive de siguranţă;
  • instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare pentru cazane;
  • instalaţii de automatizare pentru centrale termice.
 • Activităţi de întreţinere prin spălare chimică la cazane de abur, cazane de apă fierbinte şi cazane de apă caldă şi regimul chimic al cazanelor de abur şi cazane de apă fierbinte;
 • Activităţi de supraveghere tehnică la umplerea buteliilor transportabile şi verificarea tehnică periodică;
 • Etapele lucrărilor de montare/ reparare/verficare şi reglare;
 • Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/montare /reparare;
 • Modificări ale instalaţiilor sub presiune care conduc la o nouă certificare;
 • Aplicaţii practice, studii de caz.

Programele sunt astfel concepute şi organizate încat să fie interactive, să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi să formeze deprinderile cerute responsabilului cu supravegherea lucrărilor la instalaţii clasice sub presiune (RSL IP), într-un timp cât mai scurt.

Programul se desfășoară  pe parcursul de 2 zile consecutive, pentru cei care doresc obținerea atestatului și 1 zi pentru cei care solicită prelungirea valabiltății lui.

Cursanții sunt pregătiți în săli de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice, într-o ambianţă cat mai profesională.    Toți participanții vor primi, la finalul programului, un suport de curs, avizat de ISCIR, (având specificată bibliografia de referinţă) şi o adeverinţă de participare.

Condiţii de participare la curs:  se pot înscrie absolvenţi de studii superioare tehnice de lungă/scurtă durată şi o vechime în specialitate de minimum 2 ani sau studii tehnice de maistru ori tehnician şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDĂ on-line, sau să transmită, prin fax la nr. telefon: 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mailinscrieri@acibo.ro


RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398

Descarca FORMULAR DE COMANDA PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE