Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Formular Comanda Operator RSVTI

  UNITATEA
  Nr. de Ordine in Oficiul Registrului Comertului
  C.U.I/C.I.F Cont IBAN Banca/Trezoreria
  Sediul social al UNITATII str. Nr. Sector/Judet Localitate
  Tel. Fax.
  E-mail
  Conducatorul/reprezentantul legal al unitatii

  Obiectul comenzii: Prin prezenta vă confirmăm ferm prezența la cursul de Operator RSVTI organizat la , a următoarelor persoane:

  Nr. Crt.

  Nume si prenume

  CNP

  Modul*

  1

  2

  3

  4

  * A(autorizare nouă), B (prelungire valabilitate autorizație)

  Destinatarul comenzii: S.C. ACIBO LEARNING S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, Corp A, et. II, J12/1194/2016, C.U.I. 35843287, Tel/Fax: 0745/356.398; 0372/870.538,

  Cont: RO02 BTRL RONC RT03 4261 7201 - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ZORILOR CLUJ

  Tipul comenzii: Prezenta comandă este fermă şi ţine loc de contract.
  Taxa de participare la curs este de:

  - 950 lei / participant pentru cursanții care doresc autorizarea ca Operator RSVTI (prețul include taxa ISCIR în cuantum de 300 lei/cursant)

  - 650 lei / participant pentru cursanții care doresc prelungirea valabilității autorizației ca Operator RSVTI

  Documente dosar inscriere modulul A:

  a) copie diplomă studii tehnice;

  b) curriculum vitae;

  c) copie act identitate;

  d) fişa de aptitudini medicale (adeverință) , eliberată de un medic de medicina muncii, cu mențiunea
  “apt pentru activitatea RSVTI”.

  Deținatorul/deținatoarea autorizatiei RSVTI nr. ________ din data _______ (in vederea prelungirii valabilității autorizației, operatorul RSVTI trebuie sa urmeze acest program de instruire în ultimul an înainte de incetarea valabilitatii autorizatiei).

  Documente dosar inscriere modul B:

  a) copia autorizației care urmează a fi înlocuită;

  b) copie act identitate.

  Termen de plată: prima zi de curs.

  Participanţii la curs declară că au luat la cunoştinţă de condiţiile prevăzute de Ordinului 130/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR şi declară pe proprie răspundere că le îndeplinesc pentru autorizarea/prelungirea valabilității autorizației ISCIR.

  EMITENT

  Nume si prenume:

  Vă rugăm completați în urmatoarea casuță textul din imagine:

  captcha