Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Formular Comanda Verificator Proiecte – Expert Tehnic

  UNITATEA
  Nr. de Ordine in Oficiul Registrului Comertului
  C.U.I/C.I.F Cont IBAN Banca/Trezoreria
  Sediul social al UNITATII str. Nr. Sector/Judet Localitate
  Tel. Fax.
  E-mail
  Conducatorul/reprezentantul legal al unitatii

  Obiectul comenzii: Prin prezenta vă confirmăm ferm prezența la cursul de VERIFICATOR de PROIECTE/EXPERT TEHNIC în domeniul gazelor naturale organizat la CLUJ-NAPOCA, a următoarelor persoane:

  Nr. Crt.

  |Nume si prenume

  |CNP

  |Vechime
  |IT-ID

  |Modul*

  1

  2

  3

  4

  * ET (expert tehnic), VP (verificator de proiecte)

  Destinatarul comenzii: S.C. ACIBO LEARNING S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, Corp A, et. II, J12/1194/2016 , C.U.I. 35843287 , Tel/Fax: 0745/356.398; 0372/870.538,

  Cont: RO02 BTRL RONC RT03 4261 7201 - BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ZORILOR CLUJ

  Tipul comenzii: Prezenta comandă este fermă şi ţine loc de contract.
  Taxa de participare la curs este de 1190 lei+TVA/ participant.

  Participanţii la curs declară că au luat la cunoştinţă de condiţiile prevăzute de ORDINUL ANRE NR. 22/10.04.2013 şi declară pe proprie răspundere că le îndeplinesc pentru a fi admişi la examenul ce va fi organizat de ANRE în vederea obţinerii atestatului ca VERIFICATOR DE PROIECTE/EXPERT TEHNIC.

  Emitentul prezentei cereri de înscriere şi persoanele pentru care se face face plata, au luat la cunoştinţă de regulamentul de organizare al cursului, îl acceptă integral şi se obligă să îl respecte.

  EMITENT

  Nume si prenume:

  Vă rugăm completați în urmatoarea casuță textul din imagine:

  captcha