Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

INSCRIERE MACARAGII/STIVUITORISTI

  S.C. în calitate de beneficiar,
  reprezentată prin d-nul ,
  având funcția de , cu sediul în ,
  strada , nr. ,
  județul , telefon ,
  fax , email ,
  nr. Înregistrare Of. Reg. Comerțului ,
  cod fiscal/cod unic de înregistrare
  cont bancar deschis la Banca ,
  vă solicită înscrierea la programul de instruire pentru Stivuitoristi si Macaragii conform PT CR 8/2009, a urmatoarelor persoane:

  Nr. Crt.

  Nume si prenume

  CNP

  Modul

  1

  2

  3

  4

  5


  Clauze: Participanţii la curs declară că au luat la cunoştinţă de condiţiile prevăzute de PT CR 8/2009 şi declară pe proprie răspundere că le îndeplinesc pentru a fi admişi la programul de instruire.
  Emitentul prezentei cereri de înscriere şi persoanele pentru care se face face plata, au luat la cunoştinţă de regulamentul de organizare al cursului, îl acceptă integral şi se obligă să îl respecte.

  Vă rugăm completați în urmatoarea casuță textul din imagine:

  captcha