Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ordin 165 al Inspectorului de Stat Sef ISCIR

ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 572 din 11 august 2011

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Persoanele fizice care doresc să presteze activităţile specifice prescripţiilor tehnice ISCIR ca personal tehnic de specialitate trebuie să fie atestate în condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.

ART. 3

Persoanele fizice care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au atestate valabile, emise potrivit dispoziţiilor Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modificările ulterioare, pot continua prestarea activităţii ca personal tehnic de specialitate până la data expirării valabilităţii acestora.

ART. 4

La data expirării perioadei de valabilitate a atestatelor emise în temeiul Ordinului Inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, cu modificările ulterioare, persoanele fizice care doresc dobândirea unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor îndeplini condiţiile prevăzute în metodologia menţionată la art. 1.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ART. 6

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

şi Instalaţiilor de Ridicat, Viorel Uleia

Pentru mai mult dați click aici.