Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ordin Nr. 46 2012

ORDIN   Nr. 46 din  2 mai 2012

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din  9 mai 2012

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:

ART. I

Metodologia privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 165/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 11 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcţia de inspector de specialitate în cadrul ISCIR şi sunt atestate ca formatori conform prevederilor prezentei metodologii sau sunt desemnate de către ISCIR ca formatori experţi conform prevederilor legale au dreptul de a dobândi atestatul de personal tehnic de specialitate în domeniul/domeniile pentru care este valabil atestatul de formator, în urma achitării tarifului de eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire şi la examenul de atestare.”

Pentru mai mult dați click aici.