Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C4/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea şi verificarea tehnică în utilizare pentru recipientele metalice stabile sub presiune, denumite în continuare “recipiente”.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică recipientelor metalice stabile sub presiune, denumite în continuare recipiente, instalate/montate pe fundaţii sau pe alte reazeme fixe. Se asimilează cu recipientele metalice sub presiune stabile şi recipientele fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.
(2) Recipientul este limitat la primele îmbinări cu conductele de legătură realizate prin sudură, prin flanşe sau prin filet (a se vedea figurile 1, 2 şi 3).

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici