Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C6/2010

Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru montarea, autorizarea funcţionării, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnică periodică, repararea şi verificarea tehnică în utilizare pentru conductele metalice sub presiune pentru fluide, denumite în continuare „conducte”.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

Art. 2 Fără a aduce atingere Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificările şi completările ulterioare, prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţe minime obligatorii privind activităţile de:
a) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;
b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
c) montarea/repararea conductelor;
d) autorizarea funcţionării conductelor;
e) utilizarea/exploatarea conductelor;
f) verificările tehnice în utilizare, pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a conductelor;
g) scoaterea din uz şi casarea conductelor.

Pentru a citi intreg continutul dati click aici