Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C7/2010

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru utilizare, verificarea la deschidere/închidere, reparare şi reglare şi scoatere din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţă pentru dispozitive de siguranţă.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică dispozitivelor de siguranţă care echipează instalaţiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Prin „dispozitive de siguranţă“ se înţeleg „supape de siguranţă şi membrane de rupere”.

Art. 3 (1) Supapele de siguranţă cu acţiune directă sunt:
a) supape de siguranţă cu arc;
b) supape de siguranţă cu greutate axială;
c) supape de siguranţă cu pârghie şi contragreutate.
(2) Supapele de siguranţă cu acţiune indirectă sunt:
a) supape de siguranţă pilotate;
b) supape de siguranţă cu impuls.
(3) Supape de siguranţă cu acţiune mixtă sunt:
a) supape de siguranţă directe cu arc şi cu acţionare de la distanţă;
b) supape de siguranţă cu arc şi încărcare suplimentară.
(4) Membranele de rupere din punct de vedere constructiv sunt de următoarele tipuri constructive:
a) membrană bombată convenţional tensionată;
b) membrană bombată cu şanţuri sau rizuri (precrestate tensionate);
c) membrană bombată invers (de colaps);
d) membrană bombată invers (de colaps) cu şanţuri sau rizuri;
e) membrană multistrat.

Art. 4 Dispozitivele de siguranţă construite, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform reglementărilor în vigoare la data realizării lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

Art. 5 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la dispozitivele de siguranţă din componenţa obiectivelor nucleare.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici