Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C8/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, autorizarea funcţionării, exploatarea, verificarea tehnică periodică, întreţinerea, repararea, verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic pentru instalaţiile GPL.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică următoarelor categorii de instalaţii de distribuţie GPL:
a) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);
NOTĂ: Instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite după 01.01.2004, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 752/2002, abrogată ulterior de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, poartă marcaj de conformitate “CE”, iar după introducerea pe piaţă se supun legislaţiei naţionale; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (exclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă.
b) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, montate la locul de funcţionare;
c) instalaţii de distribuţie GPL la consumatori casnici şi/sau industriali, montate la locul de funcţionare.
NOTĂ: Instalaţiile de distribuţie GPL de la lit. b) şi c) sunt construite din subansambluri şi părţi componente care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se montează la locul de funcţionare; subansamblurile poartă marcaj de conformitate “CE” iar lucrările de montare care se efectuează la locul de funcţionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislaţiei naţionale, pentru ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (inclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă a subansamblurilor.

Art. 3 Recipientele sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL se pot instala:
a) suprateran;
b) suprateran acoperit cu pământ sau nisip;
c) subteran acoperit cu pământ sau nisip.

Art. 4 (1) Instalaţiile GPL şi echipamentele din componenţa acestora trebuie să corespundă condiţiilor climaterice din România, după cum urmează:
a) temperatura maximă admisibilă de lucru: + 50ºC;
b) temperatura minimă admisibilă de lucru: între – 40ºC şi – 20ºC.
(2) În cazul în care temperatura maximă admisibilă de lucru declarată de documentaţia recipientelor din componenţa instalaţiilor de distribuţie GPL are valoarea + 40ºC, prin documentaţia tehnică de instalare/documentaţia tehnică preliminară de montare, trebuie prevăzute măsuri compensatorii prin care să se evite în timpul funcţionării depăşirea acestei temperaturi.

Art. 5 Prezenta prescripţie tehnică nu se aplică instalaţiilor GPL (recipientele şi conductele aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL şi depozitelor industriale; aceste instalaţii sunt supuse prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici