Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica CR4/2009

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile de autorizare în România a persoanelor juridice în vederea efectuării de activităţi în domeniul ISCIR.
(2) Persoanele juridice autorizate de către ISCIR, precum şi persoanele juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de către autorităţile competente dintr-un stat membru al se înregistrează în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
(3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Activităţile supuse regimului de autorizare ISCIR potrivit prevederilor prezentei prescripţii tehnice sunt prevăzute în anexa 1.
(2) Structurile din cadrul ISCIR, emitente ale autorizaţiilor pentru activităţile din anexa 1 se stabilesc şi pot fi modificate prin ordin al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR.

Art. 3 Activităţile la instalaţiile/echipamentele aflate în domeniul ISCIR, se efectuează de către:
a) persoane juridice române sau subdiviziuni constituite pe teritoriul României ale unor persoane juridice înregistrate într-un stat membru sau un stat terţ, autorizate de către ISCIR;
b) persoane juridice dintr-un stat membru, autorizate de autoritatea competentă din statul membru pentru prestarea de activităţi din domeniul ISCIR.

Art. 4 Pentru efectuarea activităţilor de mai jos, persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. b), trebuie să aibă o formă declarată de stabilire în România şi dotările corespunzătoare desfăşurării activităţii:
a) întreţinere la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la autovehicule şi la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici şi industriali;
b) reparare, revizie şi întreţinere la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară;
c) întreţinere şi revizie la instalaţii/echipamente pentru agrement;
d) întreţinere şi revizie la telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri şi telesănii.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

Art. 5 Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici