Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica CR7/2010

GENERALITĂȚI
SECȚIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripție tehnică stabilește cerințele tehnice privind specificațiile și
aprobarea procedurilor de sudare pentru oțel, aluminiu și aliaje de aluminiu, ce urmează să
fie folosite la montarea și repararea instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat
supuse regimului de supraveghere și de verificare tehnică ISCIR în conformitate cu
prevederile legale.
(2) De asemenea, prezenta prescripție tehnică stabilește cerințele tehnice privind
specificațiile și aprobarea procedurilor de sudare a țevilor și a fitingurilor din polietilenă de
înaltă densitate (PE-HD) ce urmează să fie folosite la montarea si repararea sistemelor de
conducte pentru transportul fluidelor.
Art. 2 Opțional, persoanele juridice care execută lucrări de sudare în domenii care nu se
supun regimului de supraveghere și de verificare tehnică ISCIR, pot solicita la ISCIR,
aprobarea procedurilor de sudare.
Art. 3 (1) Pentru aprobarea unei proceduri de sudare care utilizează materiale sau
procedee de sudare neincluse în prezenta prescripție tehnică, persoana juridică solicitantă
trebuie să întocmească o instrucțiune tehnică specifică care se transmite la ISCIR pentru
acceptare și avizare.
(2) Instrucțiunea tehnică specifică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date tehnice:
a) procedeul de sudare, detalii privind procedura de sudare, grupele și subgrupele
materialelor de bază și de adaos, tipurile de îmbinări, pozițiile de sudare, dimensiunile,
precum și domeniul de valabilitate al procedurii de sudare propusă spre aprobare;
b) numărul, forma și dimensiunile probelor sudate ce trebuie să fie executate,
examinările și încercările la care acestea trebuie să fie supuse, precum și criteriile de
acceptare/respingere aplicabile.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici