Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica CR9/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂȚI
SECȚIUNEA 1
Scop
Art. 1 (1) Prezenta prescripție tehnică stabilește cerințele tehnice necesare la autorizarea
sudorilor care efectuează operații de sudare în oțel, aluminiu și aliaje de aluminiu folosite la
montarea, instalarea și repararea instalațiilor sub presiune și a instalațiilor de ridicat supuse
regimului de supraveghere și de verificare tehnică ISCIR.
(2) De asemenea, prezenta prescripție tehnică stabilește condițiile cerute la autorizarea
sudorilor care efectuează operații de sudare în polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)
folosite la montarea și repararea sistemelor de conducte pentru transportul fluidelor.
Art. 2 Persoanele juridice care solicită autorizarea sudorilor de către ISCIR, sunt obligate,
ca în prealabil, să facă dovada că dețin propriile proceduri de sudare aprobate conform
prevederilor prescripției tehnice aplicabile, în baza cărora se derulează activitățile necesare
la autorizarea sudorilor, în sensul acestei prescripții.
Art. 3 În cazul în care persoanele juridice nu dețin proceduri de sudare aprobate, se
admite ca autorizarea sudorilor să se deruleze concomitent cu aprobarea procedurii de
sudare.

Pentru a vedea intreg continutul dati click aici