Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ordin 466 ISCIR

ORDIN Nr. 466 din 22 iulie 2010
privind modificarea şi completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI
ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 580 din 16 august 2010
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,
în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. I
Metodologia de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“e) RSL – personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor;
f) RTS – personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;”.
2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) se abrogă.
3. La articolul 2 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
“j) RTEND – responsabil tehnic pentru examinări nedistructive – şef laborator;
k) RTED – responsabil tehnic pentru examinări distructive.”
4. La articolul 3 tabelul 1, poziţiile 9, 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“9. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune (RSL)
10. Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RSL)
11. Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat (RTS)”.
5. La articolul 3 tabelul 1, poziţia 12 se abrogă.
6. La articolul 3 tabelul 1, după poziţia 12 se introduc două noi poziţii, respectiv poziţiile 13 şi 14, cu următorul cuprins:
“13. Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive (RTEND) – şef laborator
14. Responsabil tehnic pentru examinări distructive (RTED)”.
7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Atestarea se efectuează pentru unul sau mai multe dintre modulele prezentate în tabelul 2.

Pentru a citi mai mult, descarcati pdf-ul atasat