Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs de Instalatori Gaze

S.C.ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA ste autorizată ANRE să organizeze cursuri de specializare instalatori gaze în conformitate cu prevederile Legii 123/2012.

Cursul  de specializare “Instalatori Gaze” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu legislația incidentă în domeniu și cuprinde:

  • Legislație primară:

– Legea gazelor nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu modificările şi completările ulterioare

– Ordinul 83/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 692/22.09.2014

– Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, în Monitorul Oficial nr. 160/13.03.2003 cu modificările ulterioare

– Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1043/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 693/02.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare

  • Legislație secundară:

– Regulament pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009

– Regulament pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/25.11.2009

– Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei şi al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 56/2007 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900/2007

– Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438/24.06.2002

– Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 489/01.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare

– Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255bis/16.04.2009, cu modificările şi completările ulterioare

  • Tipuri de legitimații

• PGIU, PGD, PGT, PGNC, EGIU, EGD, EGT și EGNC

  • Documente necesare înscrierii la examen

Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare.

Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

•cerere-tip;
•copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport  pentru persoanele fizice străine);
•copia actelor de pregătire profesională în domeniu, precum şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României pentru persoanele fizice străine;
•adeverinţă eliberată de angajator sau copie a carnetului de muncă care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat; pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor emise în alte state întocmite într-un scop echivalent sau din care reiese clar experienţa dobândită în domeniul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat;
•fotografie format ¾ pe hârtie sau format electronic;
•dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării;
•dovada urmării unui curs de specializare, după caz.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDA online,sau sa o  transmită la sediul S.C. ACIBO LEARNING SRL CLUJ-NAPOCA, prin fax: 0364-818356, 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de mail: inscrieri@acibo.ro.

RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398

Descarca FORMULAR DE COMANDA Instalatori Gaze