Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs de Instalatori Gaze

Societatea ACIBO LEARNING S.R.L. CLUJ-NAPOCA este autorizată ANRE să organizeze cursuri de specialitate în conformitate cu prevederile Legii 123/2012.

INSTALATORI GAZE

Cursul  de specialitate “Instalatori Gaze” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vastă experienţă în domeniu, în conformitate cu legislația incidentă și cuprinde:

 • Legislație primară:
 • Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 679/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr 199/2020;
 • Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordin nr. 7/2022.
 • Legislație secundară:
 • Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară

activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 132/2021 cu completarile și modificarile ulterioare;

 • Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 182/2020;
 • Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2013;
 • Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia ANRGN nr. 616/2002;
 • Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008;
 • Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2018) cu modificările și completările ulterioare.

Tipuri de legitimații:

PGIU, PGD, PGT, PGNC, EGIU, EGD, EGT și EGNC

 • Documente necesare înscrierii la examen:

Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare

Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

 • Cerere;
 • actul de identitate;
 • actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;
 • foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
 • certificatul de absolvire a unui curs de pregătire teoretică;
 • adeverință eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizație solicitat;
 • dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE.

La terminarea programului de instruire, toți participanții care au promovat testul final, vor primi un certificat de absolvire al cursului de specialitate.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDĂ  on-line, sau să o transmită, prin fax: la nr. 0372-870538 (descărcaţi cererea şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mailinscrieri@acibo.ro.

RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TEL: 0745-356398.