Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Curs RVT in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR

S.C. ACIBO LEARNING S.R.L  este avizată ISCIR să desfăşoare programe de instruire conform ORDIN 165/2011 al Inspectorului de Stat Șef ISCIR, Ordin prin care se prevede obligativitatea ca societăţile comerciale ce desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa ISCIR să aibă personal tehnic de specialitate atestat.

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare; şi ordinele  inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, 165/2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, prevăd obligaţia persoanelor fizice sau juridice care executa  activităţi de montare, reparare, întreţinere şi revizie instalaţii de ridicat care cad sub incidenţa ISCIR, de a numi responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii de ridicat (RVT).

Cursul  de Instruire “responsabil  cu verificarea tehnică in utilizarea aparatelor  de încălzit şi a arzătoarelor (RVT)” organizat de societatea noastră este predat de lectori cu o vasta experienţă în domeniu, in conformitate cu metodologia ISCIR,  cuprinde:

  • Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii
  • Atribuţii şi responsabilităţi specifice activităţii conform prevederilor prescripţiilor
  • tehnice aplicabile
  • Tipuri de aparate consumatoare de combustibil
  • Proceduri de lucru obligatorii
  • Măsuri pregătitoare pentru punerea în funcţiune
  • Punerea în funcţiune
  • Proceduri specifice obligatorii de efectuare a verificărilor tehnice în utilizare
  • Completarea rapoartelor de verificări şi a livretelor aparatelor
  • Eficienţă energetică

Cursul este asfel conceput şi organizat încat să fie interactiv dar şi să asigure nivelul necesar de cunoştinţe în domeniu şi a vă forma deprinderile cerute responsabil  cu verificarea tehnică in utilizarea aparatelor  de încălzit şi a arzătoarelor (RVT) intr-un timp cat mai scurt. Cursurile au o durată de 16 ore.

Cursul se organizează în sali de curs spaţioase, mobilate modern, echipate cu proiector, pentru a asigura toate condiţiile desfăşurării activităţii didactice într-o ambianţă cat mai profesională.

La finele cursului, tuturor participanţilor le este asigurat un suport de curs în format electronic şi vor primi o adeverinţa de participare.

 

Condiţii de participare la curs: la curs se pot înscrie absolvenţi ai studiilor superioare tehnice de lungă/scurtă durată cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.

Cei interesaţi sunt rugaţi să completeze FORMULARUL DE COMANDA online, sau sa o  transmită la sediul S.C. ACIBO LEARNING SRL CLUJ-NAPOCA, prin fax: 0364-818356, 0372-870538 (descărcaţi formularul şi completaţi conform model) sau la adresa de e-mail: inscrieri@acibo.ro
RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL 0745 356398

Descarca FORMULAR DE COMANDA PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE