Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prescriptia Tehnica C1/2010

CAPITOLUL I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune, autorizarea/admiterea funcţionării, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, revizia, repararea şi lucrările de întreţinere pentru cazanele de abur, cazanele de apă fierbinte, supraîncălzitoarele şi economizoarele independente.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitară de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:
a) cazanelor de abur cu presiunea nominală a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar);
b) cazanelor de apă fierbinte cu temperatura maximă a apei mai mare de 110ºC;
c) supraîncălzitoarelor de abur şi economizoarelor independente.
(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare, „cazane”.
(3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplică numai cazanelor vechi, care au mai funcţionat.

Art. 3 Cazanele construite, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform reglementărilor în vigoare la data realizării lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

Art. 4 Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplică la:
a) cazanele montate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) schimbătoarele de căldură înglobate într-un proces tehnologic industrial şi a căror funcţie este, în principal, răcirea diferitelor fluide (medii) între anumite limite impuse de procesul tehnologic respectiv şi numai, în secundar, de a produce abur/apă fierbinte sau de a supraîncălzi abur;
c) aparatele de vulcanizare cu foc direct;
d) cazanele care au ca agent termic alt fluid decât apa, ca de exemplu difil, difenil, uleiuri organice, soluţii amoniacale şi altele asemenea, pentru care prezenta prescripţie tehnică are caracter de recomandare, iar condiţiile tehnice privind montarea/instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea se stabilesc prin documentaţia tehnică aferentă acestora;
e) cazanele din componenţa obiectivelor nucleare.

Pentru a citi intreg continutul, dati click aici